To jest stara wersja strony. Zapraszamy na nową wersję strony

oaza.plEFFATHA

Ruch w diecezji

Diakonia Słowa

Wrocław
Centrum Duszpasterskie
Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 4,
Ruch Światło-Życie pok. 2
dyżury:
wtorek: godz. 12.00 -14.00 oraz godz. 16.00 - 18.00
czwartek: godz. 16.00 - 18.00

Diakonia Słowa
Stanisława Dziewit
071 789 98 76
535 78 99 86

W Diakonii Słowa znajdziesz materiały z historii Ruchu, wcześniej wydane pozycje ks. F. Blachnickiego, ks. Wojciecha Danielskiego oraz materiały formacyjne.


ZAPROSZENIE DO ODWIEDZENIA DIAKONII SŁOWA

W Kościele obchodzimy Rok Eucharystii, który daje ogromną szansę pogłębienia pobożności eucharystycznej i uporządkowania wiedzy i życia liturgicznego. Ufam, że powrót do znanych tekstów Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha Danielskiego pozwoli nam na nowo odkryć piękno liturgii, jaką uczymy się przeżywać w Ruchu aby przenosić to doświadczenie na konkret życia parafialnego. Z pism Ojca Franciszka prezentuję trzy pozycje wydane wcześniej.

 • Ks. Franciszek Blachnicki Jaka odnowa liturgii?

  Jest to spojrzenie na liturgię w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II. Soborowa odnowa liturgii jest owocem dwudziestu wieków trwania Kościoła, ale również odpowiedzią na pytanie jak możemy przeżywać liturgię dzisiaj - w świecie współczesnym. Szczególnie cennym materiałem jest ostatnia - testamentalna wypowiedź Ojca do Ruchu Światło-Życie p.t. "Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi". Czy ją znamy?

 • Ks. Franciszek Blachnicki Liturgia dialogiem.

  Pozycja ta podejmuje i rozwija podstawowy temat formacji liturgicznej - jak świadomie uczestniczyć w liturgii, szczególnie eucharystycznej. Jest to cenna pomoc w poznaniu liturgii jako spotkania z żywym i kochającym Bogiem, spotkania, które pozwala nam pełniej stawać się człowiekiem - osobą - dzieckiem.

 • Ks. Franciszek Blachnicki Liturgia a wspólnota

  Ksiądz Franciszek Blachnicki stawiał bardzo mocny akcent na aktywne i świadome uczestnictwo w liturgii ukazując tę fundamentalną prawdę, że spotkania z Bogiem we wspólnocie wierzących jest "samourzeczywistnianiem się Kościoła we współczesnym świecie". Teza ta mówi, że Kościół urzeczywistnia się przede wszystkim w liturgii i przez liturgię, jest to podstawowe założenie współczesnej teologii pastoralnej.

 • Ks. Wojciech Danielski Przeżywanie liturgii w rodzinie

  Teksty zaprezentowane w tej broszurze są wyrazem niezwykłej troski autora rozwój życia duchowego każdego człowieka. Ks. Danielski ze szczególnym pietyzmem ukazuje Kościół i dary, których on udziela przez liturgię. Podkreśla zwłaszcza znaczenie liturgii w życiu rodziny, liturgii angażującej świadomość i wolę, mającej wpływ na życie z wiary "Kościoła domowego".

 • Ks. Wojciech Danielski Pana mojego spotykam

  W tym roku mija 20 rocznica śmierci ks. Wojciecha Danielskiego, profesora liturgiki KUL, drugiego moderatora Ruchu Światło-Życie. Wydawnictwo Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego uczci tę rocznicę wydaniem serii, na którą złoży się siedem pozycji pod wspólnym tytułem:

  Pana mojego spotykam...

  • w słowie i sakramencie
  • w nowej kulturze
  • kulturze nowym człowieku
  • prowadzony przez Matkę
  • służąc wyzwoleniu
  • w dniach odpoczynku

  Winni jesteśmy Bogu wdzięczność za osobę ks. Wojciecha, że na ten czas dawania świadectwa nadziei wspierać nas będzie jego bogate nauczanie i świadectwo kapłańskiego życia. Pierwsza pozycja z tego cyklu jest już Diakonii Słowa.

 • Ks. Franciszek Blachnicki Eucharystia - pokarm na śmierć i życie

  Znajdzie w tej książce czytelnik wiele wskazówek jak uczynić Eucharystię centrum swego życia, jak uczynić swoje życie bezinteresownym darem z siebie. Jak odkryć piękno chrześcijańskiego życia, które jest prawdziwie i wolne, oddane przez miłość Bogu i ludziom. Bóg nie mógł dać więcej człowiekowi jak siebie samego w swoim Ciele, które jest pokarmem na śmierć i życie.

 • Ks. Stanisław Szczepanie Rozbudzić eucharystyczne zdumienie

  Tytuł książki nawiązuje do myśli Ojca Świętego wyjętej z encykliki "Ecclesia de Eucharistia". To właśnie Eucharystia rodzi w nas "uczucie wielkiego i wdzięcznego zdumienia" - odkrywa wielkość daru. Książka stanowi plan rekolekcyjnej refleksji i modlitwy nad tajemnicą Eucharystii. Jest zaproszeniem do pogłębionej medytacji nad różnymi aspektami Mszy świętej, nad osobistym rozumieniem Eucharystii jako szczytu źródła całego życia.

 • Bp. Zbigniew Kiernikowski Światło i moc liturgii - katechezy liturgiczne cz. I

  Książka zawiera cykl katechez liturgicznych wygłoszonych przez bpa Zbigniewa, mających na celu wprowadzenie wiernych w przeżywanie liturgii i uczynienie z życia kultu składanego na chwałę Boga. Każda z katechez ma dwa aspekty - pierwszy tematyczny, bardziej teoretyczny, a drugi odnosi się do Liturgii Słowa danej niedzieli. "Jeśli potrafimy to dobrze uchwycić nasze życie będzie kształtowane według woli i zamysłu Boga i będą się w nas realizowały obraz i podobieństwo Boga. Nasze życie będzie jednocześnie kultem składny Bogu i osiągnięciem pełni życia człowieczego tak w wymiarze jednostkowym (indywidualnym), jak i społecznym (wspólnotowym)"- mówi autor.

 • Bp. Zbigniew Kiernikowski Eucharystia w życiu i misji Kościoła - materiały do pracy na rok Eucharystii

  Ojciec Święty ogłaszając Rok Eucharystii wskazał na Eucharystię jako centrum wiary i centrum życia chrześcijańskiego. Jesteśmy wezwani o tego, aby ciągle pogłębiać naszą świadomość tego, czym jest Eucharystia dla całej wspólnoty kościelnej i dla każdego jej członka osobiście. Powinniśmy starać się głębiej rozumieć Eucharystię i czerpać z niej moc do codziennego życia.

  Konspekt jest propozycją do pracy na rok Eucharystii, do wykorzystania przez wspólnoty, ruchy i osoby indywidualne. Zawiera materiały do studium, sugestie do indywidualnej lektury Pisma Świętego, oraz do pracy w małej grupie. Praca formacyjna prowadzona z pomocą konspektu daje możliwość (co jest bardzo cenne) spojrzenia na własne życie w kontekście rozważanego tematu. Warto podjąć ten wysiłek zwłaszcza, że do tego samego tematu powrócą Biskupi na Synodzie zamykającym Roku Eucharystii w październiku 2005r.

 • Kaseta video: Jubileuszowa Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie na Jasną Górę

  • skrót 170 minut
  • Kongres Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 12.06.2004
  • Jubileuszowa Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie 13.06.2004

  Serca nasze przepełnione wdzięcznością za ten podwójny jubileusz: 50 lat od pierwszej oazy i 25 lat proklamowania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny VI 1979r. Dzięki tej kasecie możemy wracać i kontemplować jak "wielkie rzeczy nam uczynił nam Wszechmocny..." Została też wydana kaseta VHS z zapisem przebiegu całego Kongresu. Jest do otrzymania w Krościenku bezpośrednio lub za pośrednictwem naszej diakonii słowa. Wkrótce ukaże się książka z wyborem poruszających świadectw owoców KWC, które zapisane zostały podczas spotkania kongresowego.

 • wroclaw.oaza.pl/stara

  ©olp 2001-2012 Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie we Wrocławiu