To jest stara wersja strony. Zapraszamy na nową wersję strony

oaza.plEFFATHA

Ruch w diecezji

Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii (DDFD)

Odpowiedzialni:

Anna i Benedykt Banaszakowie
Kontakt - telefoniczny: 71-372-84-19 po południu,
Ania 509-342-113, Benek 609-903-835,
mail: aniabanaszak@poczta.fm

Zadania

Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii posługuje ad intra, na rzecz samego Ruchu.

Zajmuje się osobami, ktore ukończyły formację podstawową i podejmują diakonię na rzecz kościoła. Według określenia Założyciela jest odpowiednikiem działu kadr w świeckich instytucjach. "Zadania, które stoją przed diakonią diecezjalną to: zaangażowanie w kształtowanie Szkoły Animatora, organizowanie dni wspólnoty animatorów i diakonii, KODA, ORAR II stopnia, wszystkie działania wspierające formację osób podejmujących diakonię, posługę animatora, pary pilotującej itp. (za: Oaza nr 101 s. 96)

Planowane przedsięwzięcia

  • Stworzenie bazy danych - informacje o stanie formacji we wspólnotach młodzieżowych i rejonach DK, przynależność do Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie. Dobrze jest dysponować takim źródłem informacji, gdy jest pilna potrzeba pomocy w innej wspólnocie czy doraźnie.
  • Dni Wspólnoty Animatorów i Diakonii - Jako DDFD pragniemy koordynować spotkania Odpowiedzialnych za Rejonowe Dni Wspólnoty. Poprzez część modlitewno-formacyjną będziemy w jedności przeżywać treści przygotowujące do tych dni i modlić sie za diakonie oraz wszystkich uczestników rejonowych dni wspólnoty. Liczymy także na owocną wymianę doświadczeń i wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań czy wzajemną pomoc. Najbliższe takie spotkanie planujemy w okolicach 22 listopada br.
  • Wierność formacji - Jej etapy tak zostały zaplanowane, aby doświadczanie Bożej Miłości, własnego zniewolenia oraz świadome dostrzeżenie bogactwa Kościoła i rozpoznawanie w nim własnej drogi spotkały się z pewną osobistą dojrzałością uczestników, dlatego bardzo będziemy prosić o to kapłanów i odpowiedzialnych za wspólnoty, aby nie przyspieszać i nie przeskakiwać tych etapów. Swój charyzmat i formację trzeba ukochać, żeby zobaczyć, jak wielka jest to dla nas łaska.

Prośba

Diakonia Formacji Diakonii ma nieco inną naturę niż pozostałe, dlatego nie tyle zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy, ile liczymy na chętną współpracę tych, do których się zwrócimy.

Relacje:

ORAR I st. w Ligocie Polskiej

wroclaw.oaza.pl/stara

©olp 2001-2012 Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie we Wrocławiu