To jest stara wersja strony. Zapraszamy na nową wersję strony

oaza.plEFFATHA

Ruch w diecezji

Każdy oazowicz powinien być najpierw osadzony w realiach parafii i z nią związany. Diakonie diecezjalne nie mogą wyręczać wspólnot w ich zadaniach ewangelizacyjnych i formacyjnych, lecz wspomagać w pełnieniu tych zadań.

Diakonie diecezjalne

Ksiądz F. Blachnicki twierdził, że Ruch Światło-Życie ma specjalny charyzmat do budowania jedności i w tym kierunku służba musi się rozwinąć. Naszym zadaniem jest budowanie jedności z Urzędem Kościoła, ze środowiskami i ruchami kościelnymi, między różnymi stanami Ruchu Światło-Życie, między Centrum i poszczególnymi filiami oraz diecezjami, między zakonami a parafiami diecezjalnymi, w samej Diakonii Jedności.

Naszym celem jest zobaczenie całego Kościoła i zobaczenie Ruchu Światło-Życie jako ruchu eklezjalnego, ruchu ogarniającego cały Kościół: dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny, osoby świeckie i konsekrowane. Musimy postrzegać całość zjawisk i dostrzec siebie jako część tej całości.

Musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że tam, gdzie jest dążenie do jedności, będzie również działał duch tę jedność niszczący. Dążenie do izolacji niesie w sobie wiele zagrożeń. Życie rozwija się wtedy, gdy możemy się dzielić swoimi doświadczeniami, przeżyciami, radościami i niepowodzeniami. Istnieje wręcz taka konieczność, inaczej będziemy bowiem tkwić jedynie w kręgu własnych wyobrażeń i powoli zamierać. Źle jest wtedy, gdy wycofujemy się, powracamy do stanu bierności.

Pragnienie jedności najpierw rodzi się w nas: przez doświadczenie wspólnoty, refleksję intelektualną i spotkania, które dają możliwość szerszego spojrzenia na problemy i zadania stojące przed nami. Powinna się w nas rodzić świadomość, że jeśli nie pójdziemy razem, nie pójdziemy wcale. Owocem postawy miłości jest wzajemna troska poszczególnych wspólnot i diakonii o siebie nawzajem i działanie w zespole, a nie jako szereg autonomicznych inicjatyw.

Osoby podejmujące diakonię w Ruchu określa się mianem diakonii Ruchu Światło-Życie. Diakonie działają zgodnie z zasadami:

  • kolegialności, zgodnie z którą służba na każdym szczeblu musi być sprawowana zespołowo;
  • pomocniczości, zgodnie z nią zadania, które mogą być wykonane na niższym szczeblu odpowiedzialności, nie muszą być przekazywane w górę (zadania, nie informacja o nich);
  • solidarności, czyli współodpowiedzialności za wszystkie sprawy, chociaż w ramach organizacji pracy każdy ma wyznaczone swoje zadanie.

  • wroclaw.oaza.pl/stara

    ©olp 2001-2012 Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie we Wrocławiu