To jest stara wersja strony. Zapraszamy na nową wersję strony

oaza.plEFFATHA

Archiwum

11 listopada 2007

Ewangelizacja na serio

więcej

11 października 2007

Wspólnoty młodzieżowe AD 2006

więcej

19 czerwca 2007

Słowo biskupów do młodzieży

Poszukująca swego miejsca w świecie młodzież potrzebuje przede wszystkim wsparcia ze strony rodziny, a także ze strony prawdziwie mądrych ludzi, którzy w duchu miłości, zaufania i cierpliwości będą jej ukazywać sens życia oraz zachęcać do podejmowania trudu samowychowania.

więcej

18 czerwca 2007

"Jezus cię kocha!"

Kleryk (a obecnie ksiądz) z praskiego seminarium - Martin Davidek, członek ruchu Światło-Życie, czyli Oazy, nie byłby tym, kim jest, gdyby ponad dziesięć lat temu nie doszło do pewnego spotkania, które zasadniczo odmieniło jego życie. Wspomniane spotkanie miało miejsce w lecie w 1990 roku na pilzneńskim festiwalu muzycznym Porta. Nie byłem jeszcze ochrzczony, ale po upadku reżimu komunistycznego w listopadzie 1989 poszukiwałem perspektyw dla swojego życia. Na moje myślenie miało wpływ pasywne oddziaływanie socjalizmu, darwinizmu, science-fiction, wycieczkowej łazęgi oraz piosenek z kręgu folk&country.

więcej

15 czerwca 2007

Triumfujący pochód
echa z dnia skupienia

Pierwszym przejawem życia w Kościele jest głoszenie Ewangelii, przekazywanie dalej życia w Chrystusie. Prawosławny teolog, Efdokimov, napisał, że "Kościół to triumfujący pochód życia przez cmentarze świata". Takie było życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich, życie kilku pierwszych wieków Kościoła. Wspólnoty chrześcijańskie były magnesem, który przyciągał.

więcej

13 czerwca 2007

Odwaga wiary

Dziewiątego czerwca 2007 roku na XXVII już Pielgrzymce, tym razem do grobu Założyciela, Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, spotkali się członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Pielgrzymi przyjechali z różnych stron kraju, były delegacje ze Słowacji (Levocza), Czech, Ukrainy i specjalny delegat z Bawarii. Uczestniczyły w niej również dwie grupy z naszej diecezji: z wrocławskiej stanicy KWCz przy parafii św. Maksymiliana Kolbe na Gądowie oraz z Oleśnicy, a także pielgrzymi indywidualni. Jednym z nich był ks. bp Andrzej Siemieniewski, który przewodniczył uroczystej Eucharystii sprawowanej w Wieczerniku.

więcej

12 czerwca 2007

Do i od grobu

Odkryjmy dziś podwójną tajemnicę pielgrzymowania: do grobu i od grobu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Gdybyśmy zatrzymali się tylko na tej pierwszej części, moglibyśmy popaść w ducha tego świata, który pielgrzymowanie może utożsamić z wizytą w duchowym muzeum. Mamy dziś odnowić w sobie duchowość Bożego bojownika. Ileż duchowej bojowniczości, przedsiębiorczości brzmi w słowie Krucjata.

więcej


starsze>>>

Słowo biskupów po Konferencji Episkopatu Polski na temat młodzieży

Jednym z najważniejszych zadań spoczywających na każdej ludzkiej generacji jest właściwe i odpowiedzialne wychowanie młodzieży. W obecnym czasie przyspieszonych przemian o charakterze kulturowym zadanie to staje się czymś prawdziwie palącym. Nie może przed nim uchylić się nikt, na kim spoczywa odpowiedzialność za dalszy pomyślny rozwój naszej Ojczyzny: państwo, samorządy, szkoły, różnego rodzaju organizacje. W tym wielkim zadaniu wychowania młodzieży jest obecny także Kościół, który w swoim nauczaniu i całej działalności ukazuje Chrystusa jako pełnię człowieczeństwa. W ten sposób pragnie on towarzyszyć wszystkim ludziom w odkrywaniu godności, powołania i ostatecznego celu ich egzystencji.

Skok cywilizacyjny, z którym mamy do czynienia w Polsce od 1989 roku, otworzył przed polską młodzieżą ogromne szanse. Poprzez swoje wykształcenie, znajomość języków, możliwość wyjazdów zagranicznych, wielką liczbę kontaktów z przedstawicielami innych krajów, zwłaszcza Unii Europejskiej, odnajduje ona swoje miejsce pośród mieszkańców innych kultur i narodów. Zaistniałe szanse rodzą jednak także liczne zagrożenia: w nowej sytuacji cywilizacyjnej i kulturowej młodzież jest narażona na zagubienie autentycznych, obiektywnych wartości. W konsekwencji prowadzi to często u młodych do zagubienia korzeni, z których oni wyrastają, oraz do utraty poczucia własnej tożsamości jako chrześcijanina, członka Kościoła katolickiego i Polaka. Modne dziś hasła wolności i tolerancji w gruncie rzeczy bardzo często prowadzą do zapatrzenia się jedynie w siebie, do subiektywizmu i relatywizmu, w konsekwencji do obojętności na obiektywne zło, które zagraża nie tylko im osobiście, ale także ich koleżankom i kolegom.

Biskupi polscy, przypatrując się wnikliwie tym szczególnym znakom czasu, pragną wskazać na główne kierunki pracy duszpasterskiej z młodzieżą. Wzywają najpierw do ciągłego udoskonalania sprawdzonych już form pracy z młodzieżą: takich, jak katecheza parafialna, liczne grupy i organizacje młodzieżowe. Podkreślają także wagę pracy z młodzieżą związaną z trzyletnim okresem przygotowania do przyjęcia przez nich sakramentu bierzmowania. Niezwykle ważne jest przy tym to, aby praca ta odbywała się w małych grupach, odróżniając się w ten sposób od zajęć szkolnych. Chodzi bowiem o to, by w atmosferze dialogu - poprzez inicjację w życie modlitewne i sakramentalne oraz wspólnotowe - jak najlepiej przygotować młodych do życia chrześcijańskiego. Przedłużeniem tej pracy związanej z bierzmowaniem powinien stać się cykl spotkań i katechez przeznaczonych dla młodzieży ponadgimnazjalnej, przygotowujących ich do życia w rodzinie. Odpowiednia praca z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną powinna stanowić niejako naturalne przygotowanie do jej czynnej obecności w ramach duszpasterstwa akademickiego. Duszpasterstwo to, pielęgnując sprawdzone już formy swej działalności, powinno szukać nowych form, zwłaszcza w parafiach - wszędzie tam, gdzie mieszkają zarówno nauczyciele akademiccy, jak i studenci.

Poszukująca swego miejsca w świecie młodzież potrzebuje przede wszystkim wsparcia ze strony rodziny, a także ze strony prawdziwie mądrych ludzi, którzy w duchu miłości, zaufania i cierpliwości będą jej ukazywać sens życia oraz zachęcać do podejmowania trudu samowychowania. Takich ludzi jest na pewno wielu. Biskupi polscy pragną z całego serca podziękować tym wszystkim zapalonym i gorliwym wychowawcom - księżom, siostrom zakonnym i świeckim - którzy bezinteresownie poświęcają swój czas dla młodych. Równocześnie proszą ich, aby dzielili się swymi przemyśleniami oraz osiągnięciami i aby włączyli się we wspólne dzieło wypracowywania nowych form najlepszego trafiania do serc i umysłów młodych ludzi.

Na koniec tego "Słowa" zapowiadamy opublikowanie Listu Episkopatu Polski do młodzieży i o młodzieży, który będzie odczytany w kościołach w pierwszą niedzielę września br.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy zgromadzeni na 340. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Kamień Śląski, 16.06.2007 r.

wroclaw.oaza.pl/stara

©olp 2001-2012 Diecezjalna Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie we Wrocławiu